Alat Transportasi dan Nama Pengemudinya

Alat Transportasi dan Nama Pengemudinya

Alat Transportasi dan Nama Pengemudinya images

Lembar kerja berikut membantu peserta didik untuk mengenal alat transportasi dan sebutan untuk pengemudinya.

Dapat digunakan untuk kelas Paud dan TK


Posted by Elisabeth
Elisabeth avatar

2 Comments

  1. Image
    Hello World! https://racetrack.top/go/giywczjtmm5dinbs?hs=0e0dcdedeac7a8cd62b54048d1f321bc& 1 bulan yang lalu

    87k4vb

  2. Image
    Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=0e0dcdedeac7a8cd62b54048d1f321bc& 2 minggu yang lalu

    sydv31

Leave a Comment